Rinkodara ir komunikacija: 2 pavojingiausi aspektai siekiant rezultato

Įtemptoje konkurencinėje aplinkoje, spaudžiant dideliam norui plačiai nuskambėti ir nustebinti potencialius klientus, kartais išeinama ir iš rašto, ir iš logikos ribų. Išvydusios visai ne tokią visuomenės reakciją į komunikacijos kampaniją, kokios laukta, įmonės atsiprašo. Dar svarbiau yra tai, ar jos iš to kažko išmoksta. Pastaruoju metu tokių prašovimų pro šalį pasitaiko neretai. Viena iš priežasčių … Skaityti toliau Rinkodara ir komunikacija: 2 pavojingiausi aspektai siekiant rezultato

Apie komunikaciją. Kaip susimauti 2020-aisiais

Pasitinkame ne tik naujus metus, bet ir naują dešimtmetį. Jame neabejotinai ryškės naujos visuomenės, technologijų ir komunikacijos tendencijos. Komunikacija lemia tiek įmonių, tiek asmeninį profesinį įvaizdį, dėl to svarbu aptarti, kokios tendencijos verslo komunikacijos srityje kitąmet bus aktualiausios.

Spauda – apkasuose, bet išliks

Ką dar gali spausdintas žodis pasiūlyti žmogui, šiais laikais turinčiam daugybę kitų pasirinkimų? Ar spaudai iš tiesų lemta mirti? Apie popierinės žiniasklaidos skaitytojus ir jos ateitį Spaudos atgavimo dienos proga dienraštis kalbino Vytauto Didžiojo universiteto Istorijos katedros profesorių, Lietuvių išeivijos instituto direktorių Egidijų Aleksandravičių. Jo nuomone, dienraštis, žurnalas, knyga šiais laikais yra galimybė gauti žinių apsaugant save nuo internete neišvengiamai užgriūvančios nereikalingos informacijos neaktualiomis temomis pliūpsnio.

L.Meškauskaitė: šaltinių apsauga lemia teisę žinoti

Kra­tos BNS žur­na­lis­tės na­muo­se ga­li bū­ti pa­ly­gin­tos su ne­se­na is­to­ri­ja dėl Bend­ro­jo pa­gal­bos cen­tro veik­los - spe­cia­lis­tų ka­dai­se pa­teik­tos re­ko­men­da­ci­jos ne­bu­vo pri­si­min­tos, kol ne­at­si­ti­ko bė­da. Tei­si­nin­kai jau se­niai yra iš­ana­li­za­vę, ko­kių spra­gų esa­ma įsta­ty­muo­se, tu­rin­čiuo­se ga­ran­tuo­ti žur­na­lis­tų pro­fe­si­nį sau­gu­mą ir in­for­ma­ci­jos šal­ti­nio ap­sau­gą. Tik nie­kas iki šiol ne­sky­rė rei­kia­mo dė­me­sio jų ty­ri­mams.

D.Jastramskis – apie Lietuvos žiniasklaidos politiką, kurios nėra

Trečiadienį Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute politikos ir medijų dėstytojas, Žurnalistikos instituto direktorius Deimantas Jastramskis skaitė seminarą apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje. Politiką, kurios, tiesą sakant, Lietuvoje nė nėra. Nenuostabu, kad tokiomis sąlygomis priežiūros ir savitvarkos organizacijos taip pat dirba „viena ranka”, o profesionalūs žurnalistai dažnai priversti trauktis į kitas veiklos sritis.

Žiūrovai ploja reklamai. Įmanoma?

2010 metų vasario 11 dieną Vilniuje, „Crowne Plaza Vilnius“ seminare „Integruok! Rinkodaros komunikacija 2010“, pranešimą skaitys kino reklamos agentūros „CinemaAds“ direktoriaus pavaduotojas Mantvidas Žalėnas. Jis „Balsas.lt savaitei“ pasakojo apie reklamos kine specifiką.

Radijas yra „gyvas“

2010 metų vasario 11 dieną Vilniuje, „Crowne Plaza Vilnius“ seminare „Integruok! Rinkodaros komunikacija 2010“, pranešimą skaitys „M-1“ radijo stočių grupės savireklamos vadovas Saulius Zakarka ir pardavimų direktorė Jolita Pranckevičienė. „Balsas.lt savaitei“ jie papasakojo apie reklamos radijuje specifiką ir šiandienos padėtį.

Komunikacijos specialistai į pasaulį žvelgia vaiko akimis

Ar sunkmečiu įmonės grįžta prie konservatyvaus bendravimo, ar ieško dar drąsesnių sprendimų?

Bandymas išgelbėti žiniasklaidą ar progreso žlugdymas?

Žiniasklaidos magnatas amerikietis Rupertas Murdochas įsivėlė į kovą su „Google”. Antro pagal dydį žiniasklaidos konglomerato „News Corporation” vadovo R. Murdocho įsitikinimu, dabar žiniasklaida, ypač spauda, išgyvena bene sunkiausius laikus.

Gordonas Brownas: ar jums reikia žinių su požiūriu?

Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Gordonas Brownas piktinasi paplitusia bulvarinės spaudos kultūra.